Harmonogram szkoleń otwartych systemu COMBAT 56 – 2020r.

  • Szkolenie z samoobrony i reagowania w sytuacjach kryzysowych: 26.03 AWF KRAKÓW
  • Staż technik interwencyjnych Systemu COMBAT 56: 28-29.03 KRAKÓW
  • Staż technik samoobrony i walki w małych kubaturach: 9-10.05 KIELCE
  • Międzynarodowy staż systemu COMBAT 56: 5-7.06 PUCK