Książka „Major Kups odsłania kulisy… 56 Kompania Specjalna”

Major Kups - okładka książki
Książka “Major Kups odsłania kulisy… 56 Kompania Specjalna” 

UWAGA: nakład wyczerpany

Kilka słów z okładki

MAJOR ARKADIUSZ KUPS

Jako dziecko był rachitykiem z astmą oskrzelową, ale w już szkole oficerskiej bił rekordy sportowe i na różnych zawodach reprezentował uczelnię w wielu dyscyplinach.

Służbę pełnił kolejno w 62 Kompanii Specjalnej, 1 Batalionie Szturmowym i 56 Kompanii Specjalnej, w latach osiemdziesiątych najbardziej elitarnych jednostkach WP. Po rozwiązaniu kompanii próbował szczęścia w różnych formacjach, w rozpoznaniu, u saperów, ale nawet do kawalerii powietrznej nie potrafił się dopasować.

Gdy odszedł do cywila, rozwinął swój system walki Combat 56, w którym szkoli żołnierzy i funkcjonariuszy wielu formacji.

Od blisko dwudziestu lat organizuje i prowadzi również „Selekcje”, ekstremalne gry terenowe wzorowane na szkoleniu komandosów, mające stanowić dla młodych ludzi przepustkę do elitarnych jednostek.

56 KOMPANIA SPECJALNA

Elitarna jednostka wojskowa utworzona w 1967 roku. Jej zadaniem miało być rozpoznanie i dywersja, w tym wykrywanie i niszczenie stanowisk rakiet taktycznych z głowicami atomowymi rozmieszczonych na terenie Jutlandii i Zagłębia Ruhry. Po zmianach ustrojowych, a tym samym sojuszniczych, została przeznaczona do organizowania ruchu partyzanckiego oraz prowadzenia działań specjalnych przeciwko najeźdźcy na obszarze naszego kraju.

W latach osiemdziesiątych uczestniczyła w „Kaskadach”, niekonwencjonalnych ćwiczeniach rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie północnej Polski.

Wielkim wyzwaniem, a zarazem zaszczytem i dowodem zaufania było powierzenie żołnierzom 56 Kompanii Specjalnej ochrony Jana Pawła II podczas jego pielgrzymek do ojczyzny. Podczas jednej z nich, w 1991 roku, współpracowali z żołnierzami jednostki specjalnej GROM.

Komandosi 56 KS uczestniczyli też w akcji „Ośmiornica”, swoistej wojnie generałów, podczas której porywali transporty amunicji czy zajmowali się inwigilacją sztabów i jednostek wojskowych.

W 1994 roku w efekcie niewytłumaczalnych i do dziś utajnionych decyzji politycznych jednostka została zlikwidowana.