Terminy na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń. 

Harmonogram szkoleń otwartych Systemu Combat 56
 na 2020 rok:

  • Coroczny Staż Systemu COMBAT 56:  28 – 30.08.2020 PUCK
    Tematyka:  techniki interwencji, obrona przed zagrożeniem bronią palną, street survival / funkcjonowanie w obszarach zurbanizowanych o podwyższonym ryzyku, procedury w sytuacjach kryzysowych/. link
  • Warsztaty z technik interwencji i walki w małych kubaturach- 12.09.2020 SKOCZÓW

INFORMACJE O WARUNKACH SZKOLENIA I NABÓR