Terminy na 2020 rok

Zapraszamy do zapozania się z aktualnym harmonogramem szkoleń. 

Harmonogram szkoleń otwartych Systemu Combat 56
 na 2020 rok:

  • Szkolenie specjalne Systemu COMBAT 56: 15-16.02 BEŁCHATÓW
  • Szkolenie z samoobrony i reagowania w sytuacjach kryzysowych: 26.03 AWF KRAKÓW
  • Staż technik interwencyjnych Systemu COMBAT 56: 28-29.03 KRAKÓW
  • Staż technik samoobrony i walki w małych kubaturach: 9-10.05 KIELCE
  • Międzynarodowy staż Systemu COMBAT 56: 5-7.06 PUCK