Samoobrona według Systemu Combat 56 i Street Survival – 4.04 Toruń – ODWOŁANE

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM SZKOLENIE z samoobrony i Street Survivalu: 4.04.2020 Toruń jest ODWOŁANE

Zagadnienia

  • Profilaktyka unikania zagrożeń  na obszarach zurbanizowanych
  • Reagowanie na sytuacje kryzysowe / zagrożenie bronią palną i białą, próba gwałtu, napad, sytuacja zakładnicza itp/
  • Samoobrona w typowych formach ataku
  • Środki używane do samoobrony

Organizacja

  • Szkolenie w godz. 9.00 -12.00 i 14.00 – 16.00
  • Koszt szkolenia: 100 PLN
  • Wyposażenie: ubiór sportowy, miękkie obuwie, wskazane ochraniacze na krocze

Zgłoszenia i info: