Szkolenie specjalne Systemu Combat 56 – Ciechanów – PRZENIESIONE NA 9 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na szkolenie specjalne Systemu Combat 56 w Ciechanowie.

UWAGA!
PRZENIESIONE NA 9 PAŹDZIERNIKA

Trening w godz. 9.00-12.00 i 15.00-18.00.

Tematyka: Techniki interwencji, procedury w sytuacjach kryzysowych, obrona przed zagrożeniem bronią palna -krótką, techniki przeciw zaborowi broni.

Zajęcia realizowane na  wolnym powietrzu, trening cały czas w tych samych parach

Wyposażenie: ubiór polowy lub sportowy, ochraniacze na krocze, atrapa broni krótkiej

Koszt szkolenia: 200 PLN

Przy naborze pierwszeństwo mają pracownicy służb resortowych, wojska i policji.

Zgłoszenia na a.kups@combat56.pl