Szkolenie taktyczno-strzeleckie, pistolet, 26 sierpnia, Korne koło Kościerzyny

Zapraszamy na szkolenie taktyczno-strzeleckie – pistolet – walka na małych dystansach.

Czas i miejsce szkolenia:

  • 26 sierpnia 2023 r.
  • Strzelnica Korne koło Kościerzyny
  • Szkolenie w godz. 9.00 – 16.00
Szkolenie strzeleckie 26 sierpnia 2023

Wyposażenie:

  • ubiór sportowy lub polowy z pasem nośnym,
  • okulary ochronne,
  • zabezpieczamy broń, kabury, ładownice, amunicję, ochronniki słuchu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty

Na szkolenie przewidziano 120 szt amunicji na osobę.

Szkolenie realizowane na n/w typach broni: Glock, Steyr, HS, XDM, Cz, Jericho, Beretta AXP i inne.

Organizacja:

Koszt szkolenia: 650 PLN

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczestnicy poprzednich szkoleń.

Zgłoszenia imienne na adres: a.kups@combat56.pl