Szkolenie z technik interwencji i walki w małych kubaturach oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM
SZKOLENIE W KRAKOWIE ZOSTAJE PRZEŁOŻONE

NA 16-17 MAJA 2020

Szkolenie realizowane na terenie Krakowa.

Zajęcia realizowane na hali sportowej.
Wyposażenie: ubiór sportowy lub polowy, miękkie obuwie, ochraniacze na krocze, atrapa broni krótkiej

Zabezpieczamy część atrap broni krótkiej
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat.
Koszt szkolenia: 200 PLN

Szkolenie tylko dla osób pełnoletnich, pierwszeństwo w zapisach mają pracownicy służb resortowych.

Zajęcia poprowadzi Arkadiusz Kups.

Zgłoszenia i info: