Szkolenie z technik interwencji i walki w małych kubaturach oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych

Szkolenie realizowane w dniach 28-29.03.2020 r. na terenie Krakowa.

Szkolenie odbywa się w następujących przedziałach czasowych:

  • Sobota 28.03.2020 godz. 10.00-13.00 i 16.00-18.00
  • Niedziela 29.03.2020 godz. 9.00-13.00

Zajęcia realizowane na hali sportowej.
Wyposażenie: ubiór sportowy lub polowy, miękkie obuwie, ochraniacze na krocze, atrapa broni krótkiej

Zabezpieczamy część atrap broni krótkiej
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat.
Koszt szkolenia: 200 PLN

Szkolenie tylko dla osób pełnoletnich, pierwszeństwo w zapisach mają pracownicy służb resortowych.

Zajęcia poprowadzi Arkadiusz Kups.

Zgłoszenia i info: