Warsztaty taktyczno-specjalne Combat 56-CQB

Warsztaty taktyczno-specjalne Combat 56-CQB  zrealizowane we współpracy z Jednostką Strzelec z Bełchatowa  były kolejnym wspólnym przedsięwzięciem.

IMG_4764 IMG_4453

Były przeznaczone dla pracowników służb  resortowych i wyspecjalizowanych służb ochronnych. Szeroki zakres tematyczny obejmował takie działy jak: taktyka walki na małych dystansach z użyciem broni krótkiej i  długiej, techniki obsługowe broni, taktyka współdziałania  w obiektach, interwencje indywidualne i zespołowe, techniki specjalne Combat 56. Dość szeroko zrealizowano zagadnienia związane z medycyną taktyczną / tactical casualty  combat care/.
Szkolenie realizowano  na różnych typach broni krótkiej : Glock, USP HK, CZ, Jericho, P99 w różnych wariantach taktycznych i różnych sytuacjach awaryjnych.
Szczególny akcent szkoleniowy został skierowany  na zachowania się na wypadek próby zaboru broni, oraz na tzw. dystansowanie w czasie działąń taktycznych.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska, Policji i wyselekcjonowana grupa członków organizacji obronnej Strzelec.
IMG_4886 DSC00628
Zajęcia poprowadzili instruktorzy Systemu Combat 56.
Kolejnym szkoleniem z tej serii będzie kurs taktyczno-strzelecki CQB organizowany na strzelnicy w Sieradzu w okresie 26-29 maja.