O 56 Kompanii Specjalnej

Kilka faktów

W roku 1981 roku 56 Kompania Specjalna została przeniesiona do Szczecina.

W swojej strukturze organizacyjnej była wówczas identyczna jak samodzielne kompanie specnazu.

W latach 1986 nastąpiła zmiana zasad użycia grup specjalnych spowodowana nowymi trendami oraz   doświadczeniami z międzynarodowych konfliktów lokalnych.

Jednostkę przygotowywano do działań w obszarach zurbanizowanych.

Rozpoczęła się współpraca z AWO i innymi strukturami specjalnymi.

Położono nacisk na szkolenia położono na działania agenturalne, wywiadowcze i umiejętności organizowania działań dywersyjno-psychologicznych w dużych skupiskach ludzkich.

Do historii przeszły rozgrywane przez kilka kolejnych lat ćwiczenia Kaskady, podczas których grupy, wykorzystując cywilne ubrania i wszelkie dostępne środki, wykonywały zadania rozpoznawcze i dywersyjne w miastach i zakładach „o strategicznym znaczeniu”.

Grupy specjalne blokowały wielkie ćwiczenia wojskowe na poligonach, uprowadzając transporty ciężkiej amunicji, prowadziły penetrację obiektów wojskowych, łącznie ze sztabem Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

W roku 1990 utworzono pierwsze w Wojsku Polskim zawodowe grupy specjalne. W 56 KS był to Zespół Kadrowych Grup Specjalnych. Młodzi i niezwykle ambitni ludzie, pokonują wszelkie trudności, bardzo szybko osiągnęli najwyższy jak na tamte czasy poziom profesjonalizmu.

Kompania, w etacie pokojowym liczyła 205 żołnierzy. Mogła w trybie alarmowym wystawić 15 grup specjalnych.

Czas osiągnięcia gotowości bojowej nie przekraczał 6 godzin, zaś 3 grupy awangardowe mogły wejść do działania w czasie 2 godzin.

Jednostka, mimo że nigdy nie używana w warunkach bojowych, wielokrotnie potwierdzała swoją markę i wysoki profesjonalizm. O wysokim poziomie wyszkolenia świadczy fakt, że w okresie formowania Jednostki Grom trzon zawiązywanych struktur stanowili żołnierze zawodowi z 56 KS.

Rozwiązanie w 1994 roku 56 Kompanii Specjalnej (i pozostałych) do dziś jest uważane za przejaw głupoty decydentów politycznych i lizusostwa ich podwładnych w mundurach.

Książka o 56 Kompani Specjalnej

Dla zainteresowanych – polecamy książkę „MAJOR KUPS ODSŁANIA KULISY… 56 KOMPANIA SPECJALNA”

Filmy o 56 Kompanii Specjalnej

Zobacz część drugą: na YouTube
Archiwalne materiały o 56 KS, jednostce specjalnej przeznaczonej do realizacji zadań poza granicami kraju. Jednostka rozwiązana nagle w 1994, a powody do dziś są utajnione.