System Combat 56

Formowanie

W siłach zbrojnych w dziedzinie sztuk walki lata 80-te i 90-te są okresem porównywania i eksperymentowania, a zarazem poszukiwania technik, w najróżniejszych stylach i szkołach.

Na pierwotny kształt systemu zasadniczy wpływ wywarły osobiste kontakty twórcy systemu Arkadiusza Kupsa z wieloma przedstawicielami różnych stylów walki, m.in.: Jiu Jitsu, Kung- fu, Kyoksul, Tsunami czy Wing Chun.

Nie bez znaczenia była też wymiana szkoleniowa z innymi formacjami specjalnymi Układu Warszawskiego. Doświadczenia  z walki kontaktowej zbierał w  jednostkach specjalnych  w których służył a system praktycznie dojrzał w 56 Kompanii Specjalnej

W początkowej wersji  System Combat 56 był zbiorem technik przeznaczonych do eliminacji przeciwnika, ale w takiej formie był mało uniwersalny i nieprzyswajalny w innych strukturach. Postrzegany był jako zbiór najbardziej brutalnych i morderczych technik użytecznych tylko w działaniach wojennych. Rozbudowa systemu skupiła się na opracowaniu bezpiecznych i prostych technik samoobrony wykorzystywanych w kilku schematach ruchowych w różnych sytuacjach zagrożeń.

Założenia i cele

Nadrzędnym celem Systemu jest prostota i skuteczność. Szokuje on racjonalnym podejściem do psychologii przetrwania i niewielką ilością schematów ruchowych, które pozwalają na szybki proces nauczania.

Proste chwyty operujące na gałkach ocznych, tętnicach szyjnych, tchawicy czy kroczu pozwalają każdemu wyjść z sytuacji zagrożenia.

Trzymania wykorzystujące tzw. łańcuchy dźwigniowe pozwalają na proste i skuteczne unieruchomienia.

Doskonałość systemu opiera się na nawykowym opanowaniu 2-3 technik, co daje gwarancję skuteczności w różnych wariantach ataku przeciwnika. System nie opiera się na rzutach, skomplikowanych postawach czy efektownych ewolucjach.

Pierwsze publikacje o Systemie pojawiły się na początku lat 90- tych w prasie fachowej, a pierwsze otwarte szkolenia zostały zrealizowane w roku 1997.

System Combat 56

System był nieustannie rozbudowywany, co wynikało z potrzeb rynku specjalistycznego.

Tematyka została uzupełniona o walkę bronią białą, strzelectwo bojowe, wzorce i procedury w sytuacjach kryzysowych.

W szkoleniach uczestniczyli żołnierze najbardziej elitarnych jednostek: Grom, 1-go Pułku Komandosów, 6 Brygady Desantowo- Szturmowej25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 21 Brygady Piechoty Górskiej. System był wdrażany w Nadwiślańskich Jednostkach MSW, Straży Granicznej, Zakładach Karnych, Policji, Biurze Ochrony Rządu, Biurze Operacji Antyterrorystycznych i wielu innych.

Samoobrona – szkolenia z samoobrony

Na bazie Systemu Combat 56 w oparciu o wiedzę zdobytą w okresie służby w jednostkach specjalnych i SERE Arkadiusz Kups opracował szereg szkoleń związanych z bezpieczeństwem osobistym.

Wiedza z dziedziny samoobrony, bezpieczeństwa osobistego, street survivalu, reagowania na sytuacje kryzysowe, profilaktyka unikania zagrożeń to obszary szkoleń przeznaczone na rynek cywilny.

Szkolenia strzeleckie

Kolejnym obszarem są szkolenia taktyczno-strzeleckie i CQB przeznaczone  także na rynek cywilny, które prowadzą byli operatorzy z JW GROM i BOA.

Szkolenia Combat56

Szkolenia Systemu dla ludzi spoza resortów prowadzone są na terenie całego kraju przez autoryzowanych instruktorów Combat 56.

Twórca systemu Arkadiusz Kups prowadzi kilka staży otwartych. A ponadto, raz w roku, na największym zjeździe instruktorów technik interwencji służb mundurowych w Europie, prowadzi warsztaty szkoleniowe w towarzystwie takich mistrzów, jak: Philippe Floch, Paolo Colla i inni.

Fragmenty szkoleń. Techniki Systemu Combat 56.