Category Archives: Szkolenia Combat 56

XXVII Ogólnopolski Staż Systemu Combat 56: 28-30 sierpnia, PUCK

Staż jest szkoleniem otwartym i przyjmujemy na nie wszystkich chętnych powyżej 18 roku życia. Tematyka: Techniki interwencji, obrona przed zagrożeniem nożem, procedury w przypadku  zagrożenia bronią  palną, walka w małych kubaturach CQB, reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Termin szkolenia: 28 – 30 sierpnia Miejsce: Puck Zajęcia realizowane w terenie /plaża/. Trenujemy cały czas w tych samych

Read More

Terminy na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń.  Harmonogram szkoleń otwartych Systemu Combat 56 na 2020 rok: Coroczny Staż Systemu COMBAT 56:  28 – 30.08.2020 PUCKTematyka:  techniki interwencji, obrona przed zagrożeniem bronią palną, street survival / funkcjonowanie w obszarach zurbanizowanych o podwyższonym ryzyku, procedury w sytuacjach kryzysowych/. link Warsztaty z technik interwencji i walki w małych kubaturach-

Read More