Author Archives: aniaspryszak@gmail.com

XXVII Ogólnopolski Staż Systemu Combat 56: 28-30 sierpnia, PUCK

Staż jest szkoleniem otwartym i przyjmujemy na nie wszystkich chętnych powyżej 18 roku życia. Tematyka: Techniki interwencji, obrona przed zagrożeniem nożem, procedury w przypadku  zagrożenia bronią  palną, walka w małych kubaturach CQB, reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Termin szkolenia: 28 – 30 sierpnia Miejsce: Puck Zajęcia realizowane w terenie /plaża/. Trenujemy cały czas w tych samych

Read More

Plakat Selekcja 2019

XXI SELEKCJA – 2019 ROK

Tegoroczna Selekcja rozpoczyna się 26 czerwca, a  zakończy najprawdopodobniej 30 czerwca. Start do XXI  Selekcji, rozpoczyna się etapem wstępnym tzw. PRESELEKCJĄ odbędzie się 26 czerwca 2019 roku. Miejsce realizacji Preselekcji zostanie podane w terminie późniejszym. Po przejściu Preselekcji wybrana grupa samodzielnie udaje się we wskazany obszar Polski, gdzie zostanie przeprowadzona gra właściwa – Selekcja. Nabór rozpoczynamy

Read More

Terminy na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń.  Harmonogram szkoleń otwartych Systemu Combat 56 na 2020 rok: Coroczny Staż Systemu COMBAT 56:  28 – 30.08.2020 PUCKTematyka:  techniki interwencji, obrona przed zagrożeniem bronią palną, street survival / funkcjonowanie w obszarach zurbanizowanych o podwyższonym ryzyku, procedury w sytuacjach kryzysowych/. link Warsztaty z technik interwencji i walki w małych kubaturach-

Read More

Szósty fragment: Centralny system

Centralny system Nie mieliśmy oczywiście szansy dogonienia Formozy zaopatrywanej przez Ratownictwo Morskie, która pracowała w nowoczesnych i na tamte czasu wyrafinowanych technologicznie produktach czołowych firm światowych Drager i Technisub Już w latach dziewięćdziesiątych kolejny krok stanowiło wprowadzenie do działań specjalnych skafandrów typu suchego i odzieży ocieplanej. Miejsce wełnianych śpiochów zajął polar. Zaczęły pojawiać się pierwsze

Read More