Tag Archives: terminy szkoleń

Terminy na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń.  Harmonogram szkoleń otwartych Systemu Combat 56 na 2020 rok: Staż technik interwencyjnych  oraz taktyka walki w małych kubaturach Systemu COMBAT 56: 13 – 14.06.2020 KRAKÓW Coroczny Staż Systemu COMBAT 56:  28 – 30.08.2020 PUCKTematyka:  techniki interwencji, obrona przed zagrożeniem bronią palną, street survival / funkcjonowanie w obszarach zurbanizowanych o podwyższonym ryzyku,

Read More