Tag Archives: terminy szkoleń

Terminy na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń.  Harmonogram szkoleń otwartych Systemu Combat 56 na 2020 rok: Coroczny Staż Systemu COMBAT 56:  28 – 30.08.2020 PUCKTematyka:  techniki interwencji, obrona przed zagrożeniem bronią palną, street survival / funkcjonowanie w obszarach zurbanizowanych o podwyższonym ryzyku, procedury w sytuacjach kryzysowych/. link Warsztaty z technik interwencji i walki w małych kubaturach-

Read More